NASZA MISJA


WSPIERANIE:

 • rozwoju technicznego oraz doskonalenia szkoleniowego ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

 • rozwoju ratownictwa górskiego realizowanego przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 • napraw lub modernizacji sprzętu, wyposażenia i środków trwałych oraz rozwój infrastruktury Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

 • działalności prewencyjnej w zakresie ratownictwa górskiego oraz ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, realizowanej przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 • uczestnictwa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w innych organizacjach ratownictwa górskiego w kraju oraz poza jego granicami

 • badań naukowych oraz rozwoju technologicznego w zakresie poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość oraz skuteczność zadań realizowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

CO U NAS SŁYCHAĆ


KURSY i SZKOLENIA AKADEMII GOPR


KALENDARIUM


 1. lipiec, 1909

  TOPR rozpoczyna działalność ratowniczą w Tatrach. Naczelnikiem Straży Ratunkowej zostaje Mariusz Zaruski, z-cą Naczelnika Klemens Bachleda.

  29 październik, 1909

  Wysokie c.k. Namiestnictwo reskryptem XIII 2135 nie zakazuje zawieszenia stowarzyszenia. Tą decyzją zatwierdzony zostaje statut TOPR.

  11 grudzień, 1909

  Pierwsze Walne Zgromadzenie członków TOPR, wybór zarządu TOPR. 11 członków składa ślubowanie wg roty ślubowania ułożonej przez M. Zaruskiego i składają podpisy w Księdze Ślubowań.

 2. 6 sierpień, 1910

  W czasie wyprawy ratunkowej na Małym Jaworowym zginął Klemens Bachleda.

 3. 8 - 13 kwiecień, 1913

  M. Zaruski i Leon Loria uczestniczą w II Międzynarodowym Kongresie Ratownictwa i Zapobiegania Nieszczęśliwym Wypadkom w Wiedniu.

 4. 5 sierpień, 1914

  M. Zaruski przekazuje obowiązki Naczelnika Straży Ratunkowej TOPR Józefowi Oppenheimowi i wyrusza na I Wojnę Światową z 14. Kompanią Piechoty.

 5. 22 czerwiec, 1927

  Walne zgromadzenie członków TOPR uchwaliło wejście TOPR w skład Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

 6. 1933

  TOPR-PTT i Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego powołują wspólną Komisję Porozumiewawczą i rozpoczynają zakładanie stacji ratunkowych w schroniskach PTT.

 7. 21 - 23 listopad, 1935

  TKN i TOPR organizują w Zakopanem kurs ratownictwa górskiego dla gospodarzy schronisk również z terenów beskidów.

 8. 10 - 14 marzec, 1937

  W porozumieniu z Oddziałem PTT w Stanisławowie TOPR organizuje na Zaroślaku pod Howerką kurs ratownictwa górskiego, który prowadzi Józef Oppenheim, Stanisław Gąsienica z Lasa i dr. Stanisław Janicki. Powstaje Sekcja Ratownictwa PT - Czarnohorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Stanisławowie.

  30 listopad - 3 grudzień , 1937

  W porozumieniu z Oddziałem PTT w Żywcu TOPR przeprowadza Kurs ratownictwa górskiego w Żywcu, który prowadzi Stanisław Motyka, delegowany przez TOPR, oraz dr. Feliks Jelonek, dr. Ustianowski, inż. Wiktor Fucik i higienistka F. Micherońska. Powstaje Sekcja Ratunkowa PTT - Babiogórskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Żywcu. Przy Oddziale PTT w Szczawnicy powstaje Sekcja Ratunkowa PTT - Pienińskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

  16 grudzień, 1937

  Powstaje Zimowe Górskie Pogotowie TKN w Zawoi, kierownik Antoni Woliński - 14 członków.

  20 grudzień, 1937

  Powstaje Zimowe Górskie Pogotowie TKN w Ustroniu i Wiśle, Kierownik dr. Władysław Bruka - 18 członków.

  Powstaje Zimowe Górskie Pogotowie TKN w Krynicy, kierownik Andrzej Nowikow - 27 członków.

 9. 1 styczeń, 1938

  Powstaje Zimowe Górskie Pogotowie TKN w Rabce, kierownik dr. Teodor Cybulski - 9 członków.

  grudzień, 1938

  Powstaje Zimowe Górskie Pogotowie TKN w Zakopanem (współtworzące TOPR), w Worochcie i Ustawsku. Pogotowia te posiadają stacje ratunkowe wyposażone w sprzęt ratowniczy w schroniskach górskich i wielu miejscowościach z ośrodkami narciarskimi. usdam quisquam, quae, temporibus dolores porro doloribus.

 10. 1939

  Wybuch II Wojny Światowej przerywa działalność ratowniczą wszystkich organizacji.

 11. 1940-1945

  Ratownicy tatrzańscy prowadzą swoją działalność pod narzuconą przez okupanta hitlerowskiego nazwą 'Tatra-Bergwacht', przeprowadzają 55 wypraw, w tym 17 poszukiwawczych i 10 trudniejszych akcji ścianowych; w sezonie zimowym pełnią dyżury na Kasprowym Wierchu a od 1943 również na Gubałówce.

 12. 10 - 12 luty, 1945

  Ratownicy TOPR przeprowadzają jedną z najtrudniejszych wypraw ratunkowych po rannych partyzantów znajdujących się w szałasie na stokach Salatyna poza linią frontu, na tereny zajęte przez hitlerowców.

  28 kwiecień, 1945

  Walne zgromadzenie członków TOPR wznawia działalność ratowniczą i wybiera zarząd TOPR, powierzając funkcję Naczelnika Józefowi Oppenheimowi.

 13. 28 styczeń, 1946

  Józef Oppenheim został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach.

 14. 6 - 10 listopada, 1950

  W kursie ratownictwa górskiego TOPR w Zakopanem uczestnicy pięciu Kandydatów z Oddziału Bielskiego PTT celem objęcia ratownictwem terenów Beskidów.

 15. 1951

  Zarząd TOPR i PTTK podejmują działania zmierzające do utworzenia zorganizowanego ratownictwa górskiego w Beskidach i Sudetach.

 16. 15 wrzesień, 1952

  Zarząd Główny PTTK zatwierdza regulamin GOPR PTTK, a Zarząd TOPR pełni obowiązki Zarządu GOPR.

  20 - 24 listopad, 1952

  W Szczyrku odbył się kurs ratownictwa górskiego, na zakończenie kursu zebranie założycielskie Sekcji Terenowej GOPR - Beskidzkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Siedzibą w Bielsku-Białej.

  27 listopad - 1 grudzień , 1952

  W Krynicy odbył się kurs ratownictwa górskiego, na zakończenie kursu zebranie założycielskie Sekcji terenowej GOPR - Krynickie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Krynicy.

  10 - 14 grudzień , 1952

  W schronisku 'Samotnia' odbył się kurs ratownictwa górskiego, na zakończenie zebranie założycielskie Sekcji Terenowej GOPR - Sudeckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Jeleniej Górze.

  21 grudzień , 1952

  W Zakopanem Walne Zebranie Delegatów Sekcji Terenowych GOPR i TOPR wybiera Zarząd GOPR dając początek nowej strukturze organizacyjnej ratownictwa górskiego w Polsce.

 17. 11 kwiecień, 1954

  Na Kasprowym Wierchu odbywają się I Zimowe Zawody - Próba Sprawności Ratowników Górskich z udziałem ratowników Tatrzańskiej Harskiej Służby jako obserwatorzy.

 18. 30 styczeń, 1955

  Na zakończenie kursu ratownictwa górskiego w Rabce odbywa się zebranie założycielskie Sekcji Terenowej GOPR - Rabczańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Rabce.

 19. 17 kwiecień, 1956

  Zarząd Główny PTTK zatwierdza nowy regulamin GOPR-PTTK, który w miejsce dotychczasowych sekcji terenowych powołuje grupy regionalne:
  Grupę Beskidzką GOPR PTTK - z siedzibą w Bielsku-Białej,
  Grupę Krynicką GOPR PTTK - z siedzibą w Krynicy,
  Grupę Rabczańską GOPR PTTK - z siedzibą w Rabce,
  Grupę Sudecką GOPR PTTK - z siedzibą w Jeleniej Górze,
  Grupę Tatrzańską GOPR PTTK - z siedzibą w Zakopanem.

 20. 6 stycznia, 1957

  Nawiązano pisemny kontakt z Międzynarodową Komisją Ratownictwa Alpejskiego w Pontresinie - Szwajcaria (IKAR-CISA).

  12 - 13 październik, 1957

  Udział przedstawicieli GOPR - Jerzy Hajdukiewicz, Tadeusz Pawłowski, Jerzy Usłupski - w zgromadzeniu IKAR w Baden-Zürich jako obserwatorzy.

 21. 5 - 7 sierpień, 1959

  Obchody 50-lecia zorganizowanego ratownictwa górskiego w Polsce, odsłonięcie pomnika 'Ratownikom Górskim' usytuowanego w pobliżu Domu Turysty PTTK w Zakopanem. W obchodach jubileuszowych wzięły udział delegacje ratownictwa górskiego z Austrii, Czechosłowacji, Francji, wschodnich Niemiec (NRD).

 22. 28 luty, 1961

  Pierwszy lot ratunkowy śmigłowca Zespołu Lotnictwa Sanitarnego w Katowicach, na wezwanie Grupy Beskidzkiej GOPR po dwoje turystów uległych zaczadzeniu w schronisku na Hali Rysianka.

  21 wrzesień, 1961

  Powołano do życia Grupę Bieszczadzką GOPR z siedzibą w Sanoku obejmującą swoją działalnością Bieszczady i część Beskidu Niskiego.

 23. 30 listopada, 1963

  W schronisku PTTK na Turbaczu, nawiązując do międzywojennych obchodów 'Dnia Niebieskiego Krzyża' odbywających się w Zakopanem zorganizowano centralne uroczystości 'Dnia Ratownika', na które przybyły delegacje wszystkich grup regionalnych GOPR. Powrócono wtedy do tradycji składania przyrzeczenia przez ratowników.

 24. 9 maja, 1965

  Dokonano zmiany w standardowej dotąd nomenklaturze służbowej, zastępując określenie 'kierownik' grupy GOPR nazwą 'naczelnik'.

  29 - 31 październik, 1965

  Walny zjazd delegatów GOPR podejmuje uchwałę o organizowaniu w grupach terenowych 'Dnia Ratownika' połączonego z przyrzeczeniem nowych członków. Rozpoczęto montaż sieci radiołączności GOPR przez wykonanie radiotelefonów stacjonarnych 'Wawa' i radiotelefonów przenośnych 'Klimek' wykonanych wg. projektu inż. Wojciecha Nietykszy.

 25. 1973

  Przystapiono do realizacji budowy stacji centralnych grup regionalnych. Reorganizacja struktur organizacyjnych GOPR, zatwierdzenie nowego regulaminu GOPR-PTTK przez Zarząd Główny PTTK 16 grudnia 1973 r. W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia zorganizowanej turystyki w Polsce GOPR otrzymał sztandar ufundowany przez Zarząd Główny PTTK oraz zakopiańskie władze administracyjne.

  19 wrzesień, 1973

  W miejsce dotychczasowej Grupy Sudeckiej powołano Grupę Karkonoską z siedzibą w Jeleniej Górze, oraz Grupę Wałbrzysko-Kłodzką z siedzibą w Wałbrzychu.

 26. marzec, 1975

  Śmigłowiec ZLS w Krakowie rozpoczyna sezonowe stacjonowanie w Zakopanem.

 27. 1977

  GOPR występuje ze struktur organizacyjnych PTTK i decyzją Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu z dnia 21 grudnia 1977 r. zarejestrowany jako samodzielne stowarzyszenie

 28. 13 - 14 maja, 1978

  I Zjazd Delegatów GOPR w Zakopanem jako samodzielnego stowarzyszenia.

  6 września, 1978

  Przekazanie do użytkowania centralnej stacji ratunkowej Grupy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Jest to pierwszy nowowybudowany tego typu obiekt w GOPR.

 29. 1983

  Ukazuje się 'Poradnik Ratownika GOPR' w IV tomach jako pierwszy w historii GOPR tego rodzaju podręcznik.

 30. 28 październik, 1984

  W 75. rocznicę zatwierdzenia pierwszego statutu TOPR uroczyście zostaje otwarta nowa siedziba Grupy Tatrzańskiej GOPR w Zakopanem.

 31. 1991

  Ratownicy z Grupy Tatrzańskiej GOPR podjęli decyzję o wystąpieniu ze struktur organizacyjnych GOPR, powołaniu własnego stowarzyszenia i powróceniu do dawnej historycznej nazwy TOPR.

 32. 21 - 22 listopad, 1998

  Walny Zjazd Delegatów GOPR podjął uchwałę o włączeniu Jurajskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w strukturę organizacyjną GOPR jako Grupę Jurajską z siedzibą w Podlesicach.

  16 grudnia, 1998

  Zarząd Główny GOPR powołał Służbę Śniegowo-Lawinową GOPR w celu prognozowania i ostrzegania przed zagrożeniami śniegowo-lawinowymi.

 33. 2001

  Ukazało się następne wydawnictwo szkoleniowe GOPR 'Ratownictwo Górskie. Wybrane zagadnienia'.

 34. 1 kwiecień, 2002

  Nadzór nad służbami ratownictwa górskiego przejmuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  21 wrzesień, 2002

  Obchody jubileuszu 50-lecia GOPR w Krynicy z udziałem przedstawicieli władz państwowych RP, przedstawicieli zagranicznych służb ratownictwa górskiego IKAR-CISA. Wielu zasłużonych ratowników zostało uhonorowanych wysokimi odznaczeniami państwowymi.

 35. 2003

  Ukazała się monografia GOPR 'Na każde wezwanie' obrazująca działalność ratownictwa górskiego w Polsce.

 36. 2012

  Obszar, jaki zabezpiecza GOPR to pasma gór polskich od Karkonoszy poprzez Jurę Krakowsko - Częstochowską do Bieszczad, o łącznej powierzchni 20.410 km 2. To 7.200 km szlaków turystycznych i ponad 200 urządzeń narciarskich.

  GOPR zatrudnia 102 ratowników etatowych, a wspomaga ich 1345 ratowników ochotników i 204 kandydatów na ratowników.


  Bilans działalności ratowniczej w górach w 2012 roku, to:
  - 599 interwencji,
  - 853 akcji ratunkowych,
  - 386 wypraw ratunkowych, w tym z użyciem śmigłowca 92,
  - liczba osób ratowanych 1938 i niestety 43 wypadki śmiertelne.


  Działania ratownicze na zorganizowanych terenach narciarskich w 2012 roku, to:
  - 1410 interwencji,
  - 2081 akcji ratowniczych,
  - 12 wypraw ratunkowych, w tym z użyciem śmigłowa 7,
  - liczba osób ratowanych 3505 i 1 wypadek śmiertelny.

 37. 2016

  Obecnie GOPR działa na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich w oparciu o 7 grup regionalnych:

  • Grupa Beskidzka
  • Grupa Bieszczadzka
  • Grupa Jurajska
  • Grupa Karkonoska
  • Grupa Krynicka
  • Grupa Podhalańska
  • Grupa Sudecka

WSPIERAJ NAS

DAROWIZNA Z PAYU / SMS / KONTO


PRZYRZECZENIE


Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie Naczelnika lub Jego Zastępcy - bez względu na porę roku, dnia i stan pogody - stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym.

Postanowienia statutu GOPR będę przestrzegał ściśle, polecenia Naczelnika, jego zastępców, kierowników wypraw i akcji będę wykonywał rzetelnie, pamiętając, że od mego postępowania zależy zdrowie i życie ludzkie.

W pełnej świadomości przyjętych na siebie trudnych obowiązków i na znak dobrej woli, powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki Naczelnikowi potwierdzam.

KONTAKT

FUNDACJA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO


ADRES:

34-500 Zakopane
ul. Józefa Piłsudskiego 65
 
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Biuro Fundacji GOPR
51-162 Wrocław
ul. Jana Długosza 59-75
klatka C, piętro II

 

+48 509 140 729

+48 18 20 61 550

 

NIP: 736-172-15-98

REGON: 36399936000000

KRS: 0000607021

KONTO BANKOWE:

BNP Paribas
50 1750 0012 0000 0000 3337 6127

PARTNERZY FUNDACJI GOPR
PARTNER SPRZĘTOWY
PARTNER LOGISTYCZNY
PARTNER MEDYCZNY
PARTNER PRAWNO - ADMINISTRACYJNY

PARTNER TECHNOLOGICZNY
PATRONAT MEDIALNY

PRZYJACIELE


SPONSORZY I PARTNERZY GOPR